ottaa kantaa

suomi-englanti sanakirja

ottaa kantaa englanniksi

  1. stand

  2. speak out

  1. to take a stance (q)

  2. to comment (q)

  3. to editorialise/editorialize (gloss)