nevertheless

suomi-englanti sanakirja

nevertheless englannista suomeksi

  1. silti

  1. siitä huolimatta, kuitenkin, joka tapauksessa, kumminkin, , silti, yhtä kaikki

nevertheless englanniksi

  1. spite of|In spite of what preceded; yet.

  2. (RQ:King James Version)

  3. {{quote-journal|en|year=2013|month=September-October|author=Michael Sivak