neutroni

suomi-englanti sanakirja

neutroni englanniksi

  1. neutron

  1. neutron

  2. (ux)

  3. (monikko) io|neutrono

  4. (monikko) it|neutrone

  5. (inflection of)