nautinta

suomi-englanti sanakirja

nautinta englanniksi

  1. enjoyment, use

  1. usage

  2. use, enjoyment