monastery

suomi-englanti sanakirja

monastery englannista suomeksi

  1. luostari

  1. Substantiivi

  2. luostari

monastery englanniksi

  1. A building for housing monks or others who have taken religious vows.