lusia

suomi-englanti sanakirja

lusia englanniksi

  1. serve

  1. to time (to be in jail)