lainaus

suomi-englanti sanakirja

lainaus englanniksi

  1. quotation

  2. citation

  3. scare quote

  4. lending, loaning

  1. lending, borrowing (gloss)

  2. quotation, quote

  3. speech (gloss)

  4. (coi)