konstailla

suomi-englanti sanakirja

konstailla englanniksi

  1. act up

  1. to trick, to about

  2. to up