kompensoida

suomi-englanti sanakirja

kompensoida englanniksi

  1. compensate

  2. carry

  1. To compensate.