kiitos

suomi-englanti sanakirja

kiitos englanniksi

 1. acknowledgement, acknowledgment

 2. thanks

 3. thank you

 1. you, thanks

 2. (uxi)

 3. to (gloss)

 4. (syn)

  (ux)

 5. thanks (gloss)

 6. you

 7. thanks, thank-you