kiitos

suomi-englanti sanakirja

kiitos englanniksi

  1. acknowledgement, acknowledgment
  2. thanks
  3. thank you
  1. you

  2. thank