kiitos

suomi-englanti sanakirja

kiitos englanniksi

  1. acknowledgement, acknowledgment

  2. thanks

  3. thank you

  1. you

  2. thank