kehaista

suomi-englanti sanakirja

kehaista englanniksi

  1. To praise (shortly).