johdonmukainen

suomi-englanti sanakirja

johdonmukainen englanniksi

 1. coherent

 2. straight

 3. sound

 1. logical

 2. coherent; consistent

 3. ''Todistaja antoi johdonmukaisen kuvauksen illan tapahtumista.''

  ''The witness gave a coherent description of the events on that evening.''

  ''Lastenkasvatuksessa on tärkeätä olla johdonmukainen.''

  ''You must be consistent when raising children''