insufficient

suomi-englanti sanakirja

insufficient englannista suomeksi

  1. riittämätön, vajavainen

  1. riittämätön, puutteellinen, vajanainen

insufficient englanniksi

  1. Not sufficient.

  2. (usex)