inexperienced

suomi-englanti sanakirja

inexperienced englannista suomeksi

  1. kokematon

  1. kokematon

inexperienced englanniksi

  1. Not experienced; lacking knowledge or experience; green.

  2. Virginal or lacking in personal knowledge and experiences of sex.