impassive

suomi-englanti sanakirja

impassive englannista suomeksi

  1. ilmeetön, eloton

  2. tunteeton

  1. tunteeton, välinpitämätön

  2. liikkumaton

impassive englanniksi

  1. Having, or revealing, no emotion.

  2. {{quote-journal

  3. Still or motionless.