hieraista

suomi-englanti sanakirja

hieraista englanniksi

  1. To quickly rub once something (e.g. one's eyes).