entertaining

suomi-englanti sanakirja

entertaining englannista suomeksi

  1. viihdyttävä

  1. viihdyttävä, huvittava, hauska

  2. Verbi

  3. Substantiivi

entertaining englanniksi

  1. Very amusing; that entertains.

  2. {{quote-journal

  3. (present participle of)

  4. Entertainment.

  5. (quote-book)