emälaiva

suomi-englanti sanakirja

emälaiva englanniksi

  1. tender

  1. ship, tender, support vessel (gloss)

  2. 1965, Sotahistoriallinen toimisto, ''Suomen sota 1941-1945'', Kustannusosakeyhtiö Sotateos, Page 516

  3. Moottoritorpedovene- ja sukellusveneyksikköjen huollossa käytettiin emälaivoina jäänsärkijä Sisua ja emälaiva von Döbelniä.