diffract

suomi-englanti sanakirja

diffract englannista suomeksi

  1. taivuttaa

  1. Verbi

  2. diffraktoida, taivuttaa

  3. diffraktoitua, taipua

diffract englanniksi

  1. To cause diffraction

  2. To undergo diffraction