deceive

suomi-englanti sanakirja

deceive englannista suomeksi

  1. pettää

  2. harhauttaa

  1. Verbi

  2. huijata, pettää, johtaa harhaan

deceive englanniksi

  1. To trick or mislead.

  2. {{quote-journal