benefit

suomi-englanti sanakirja

benefit englannista suomeksi

 1. saada hyötyä jstak, hyötyä

 2. hyödyttää, tuottaa hyötyä, edistää

 3. hyöty, etu

 4. tuki, avustus, päiväraha, korvaus

 5. hyväntekeväisyystapahtuma

 1. Substantiivi

 2. etu, hyöty

 3. avustus, korvaus

 4. lahjanäytäntö, lahjanäytös, lahjaottelu

 5. Verbi

 6. olla hyödyksi">olla hyödyksi, hyödyllinen">olla hyödyllinen, hyödyttää

 7. hyötyä

benefit englanniksi

 1. An advantage; help or aid from something.

 2. (usex)

 3. (RQ:Churchill Celebrity)

 4. A payment made in accordance with an insurance policy or a public assistance scheme.

 5. An event such as a performance, given to raise funds for some cause.

 6. beneficence; liberality

 7. (RQ:Webster Malfi)

 8. Intended audience (as ''for the benefit of'').

 9. (ux)

 10. (quote-web)

 11. To be or to provide a benefit to.

 12. (RQ:KJV)

 13. To receive a benefit (from); to be a beneficiary.

 14. (quote-journal)

 15. benefit, advantage

 16. (inflection of)