assistance

suomi-englanti sanakirja

assistance englannista suomeksi

  1. apu, tuki, myötävaikutus

  2. apuväline

  1. Substantiivi

  2. apu, avustaminen

assistance englanniksi

  1. Aid; help; the act or result of assisting.

  2. assistance

  3. audience