babbler

suomi-englanti sanakirja

babbler englannista suomeksi

  1. timali

  2. lavertelija

  1. Substantiivi

  2. lörppö, lörpöttelijä, lavertelija, höpöttäjä; jokeltaja, pälpättäjä

  3. timali Timaliidae; australiantimali Pomatostomidae

babbler englanniksi

  1. Someone who babbles.

  2. (RQ:L'Estrange Fables of Aeso)

  3. Great babblers, or talkers, are(..) not fit (..)for trust.
  4. Any of several passerine birds, of the families Timaliidae (found in Asia, Africa) and Pomatostomidae (found in Australia).

  5. A hound who is too noisy on finding a good scent.