adjust

suomi-englanti sanakirja

adjust englannista suomeksi

 1. panna järjestykseen, suoristaa, järjestää, oikaista

 2. säätää, tarkistaa

 3. mukauttaa, sopeuttaa

 4. sopeutua, mukautua

 5. selvittää

 1. Verbi

 2. mukauttaa, muuttaa, muokata, sopeuttaa

 3. muuttaa

 4. korvata

 5. sopeutua

adjust englanniksi

 1. To modify.

 2. (ux)

 3. {{quote-journal|en|date=2013-08-10|volume=408|issue=8848|magazine=The Economist

 4. To improve or rectify.

 5. {{quote-journal|en|title=Towards the end of poverty

 6. To settle an insurance claim.

 7. To change to fit circumstances.