abstrakti

suomi-englanti sanakirja

abstrakti englanniksi

  1. epitome

  2. abstract

  3. impalpable

  1. to abstract

  2. abstract (gloss)

  3. abstract (gloss)

  4. abstract

  5. (lv-inflection of)

  6. abstract, abstractly; (lv-adv form of)

  7. (ux)