despensa

Läheisiä sanoja

deskriptiivisyys
deskriptio
desktop publishing
desoksiribonukleiinihappo
despootti
despoottinen