desinere

Läheisiä sanoja

desimaalinen
desimaalipilkku
desimetri
desimetriaallot
desinfektio
desinfektoida