vakiinnuttaa venäjäksi

institutionaalistaa, vakiinnuttaa

  1. институционализи́ровать impf pf

vakiintua intransitive, vakiinnuttaa transitive

  1. устана́вливать impf, установи́ть pf

vakiinnuttaa, vahvistaa

  1. учрежда́ть impf, учреди́ть pf