välittää venäjäksi

sovitella, toimia välittäjänä, välittää

  1. коммивояжёрствовать impf olloquial

sovitella, välittää

  1. распространять impf

diilata (slangi/puhekieli), välittää common language

  1. переноси́ть impf, перенести́ pf, on a vehicle перевози́ть impf, перевезти́ pf, транспорти́ровать impf pf

välittää

  1. передава́ть impf, переда́ть pf, трансли́ровать impf pf

välittää, kuljettaa

  1. игнори́ровать, пренебрега́ть, не принима́ть во внима́ние

välittää, kertoa eteenpäin

  1. огора́живать impf, огороди́ть pf

ei välittää, ei ottaa huomioon, sivuuttaa

  1. фехтова́ть

välittää, viestittää

  1. пересыла́ть impf, пересла́ть pf, переправля́ть impf, перепра́вить pf

välittää

  1. де́рзкий, наха́льный, развязный