syöksy venäjäksi

syöksyä

  1. налетать, пикировать impf

syöksyä, rynnätä, hyökätä

  1. пикирование, пике

syöksy

  1. залп

tulva, syöksy

  1. ри́нуться pf, бро́ситься pf

syöksy

  1. спеши́ть impf, поспеши́ть pf, торопи́ться impf, поторопи́ться pf

syöksyä

  1. хлы́нуть

ryntäys, syöksy

  1. скользи́ть, кати́ться

syöksy

  1. скользи́ть

rynnätä, rynnistää, syöksyä

  1. скольже́ние