polku venäjäksi

polku, kinttupolku

  1. пешехо́дная доро́жка, тротуа́р

polku

  1. тропа́, тропи́нка, доро́жка

polku, reitti, rata

  1. путь, доро́га

latu, tola, polku

  1. путь

polku

  1. путь

reitti, eräreitti, polku

  1. след

polku, kulku-ura

  1. тра́сса, путь, колея́