piristää venäjäksi

piristää

  1. утеша́ться impf, уте́шиться pf, развесели́ться pf, воодушевля́ться impf, воодушеви́ться pf

piristää, ilahduttaa

  1. освежа́ть impf, обновля́ть impf

virkistää, piristää

  1. обновля́ть impf