maaseutu venäjäksi

maaseutu, maa

  1. l ru сельский сельская l ru ме́стность (sélʹskaja méstnostʹ) g, дере́вня, село́

maaseutu

  1. дере́вня, село́, прови́нция

maalainen, maalais-, maaseutu

  1. дереве́нский, се́льский