laivanvarustaja venäjäksi

laivanisäntä, laivanvarustaja

  1. судовладе́лец