kuvasuhde venäjäksi

kuvasuhde image, screen etc.; sivusuhde general object

  1. коэффицие́нт пропорциона́льности