kruunu venäjäksi

kruunu, krooni

 1. кро́на

kruunu

 1. коро́на sc=Cyrl

 2. коро́на, ве́нчик

 3. кро́на

 4. кро́на

 5. коро́на, вене́ц

 6. коро́на

palkinto, kunnianosoitus, kruunu

 1. вене́ц

kruunu

 1. коро́на, королевский короле́вская власть

 2. те́мя, маку́шка olloquial, ма́ковка olloquial

 3. верши́на

huippu, kruunu

 1. коро́нка

kruunu

 1. тренд trɛnd, пя́тка

 2. коронова́ть impf, венча́ть impf (на царство)

 3. ке́пка, ша́пка, шля́па