jyskyttää venäjäksi

jyskyttää, tykyttää

  1. би́ться, стуча́ться

jyskyttää, sykkiä

  1. би́ться, пульси́ровать

tykyttää, hakata, jyskyttää

  1. l ru глухо́й l ru уда́р (gluxój udár) g

jyskyä, jyskyttää

  1. толо́чь impf, раздробля́ть impf, дроби́ть impf, моло́ть impf