ще́пка venäjä > suomi

ще́пка

  1. säle, lastu

щепа́, ще́пка́, дра́нка, лы́ко

  1. tappura, rohdin, aivina

ще́пка, зано́за

  1. levy

ще́пка

  1. pirstoa, lyödä säpäleiksi, panna päreiksi

ще́пка, лучи́на, стру́жка of wood, оско́лок, обло́мок

  1. säle, sirpale, pirstale