уда́р venäjä > suomi

свобо́дный уда́р indirect free kick, штрафно́й уда́р direct free kick

 1. vapaapotku

углово́й уда́р, углово́й

 1. kulmapotku

уда́р милосе́рдия, после́дний уда́р, смерте́льный уда́р

 1. armonisku, armonlaukaus

уда́р от во́рот

 1. maalipotku

уда́р голово́й, уда́р ба́шкой

 1. pääpukkaus

уда́р грома

 1. ukkosenjyrähdys

l ru глухо́й l ru уда́р (gluxój udár) g

 1. kumautus, jysäytys

 2. tömähdys, jysähdys, jysähdys, kumahdus, kumaus

со́лнечный уда́р

 1. tömäyttää, jysäyttää, jymäyttää

рыво́к, толчо́к, ре́зкое движе́ние, лёгкий уда́р ljóxkij udár

 1. jysähtää, tömähtää

уда́р хлыст хлысто́м, уда́р бич бичо́м, уда́р плеть пле́тью

 1. näpäys, pyyhkäisy

уши́б, уда́р

 1. lieka

уда́р, толчо́к, сотрясе́ние

 1. piiskata

столкнове́ние, уда́р

 1. suomia, haukkua pystyyn

уда́рный инструме́нт percussion instrument

 1. sataa kaatamalla, piiskata

встря́ска, уда́р, шок

 1. sähkökuolema

ударя́ть impf, уда́рить pf, тра́хать impf, тра́хнуть pf, баба́хать impf, баба́хнуть pf, ста́лкиваться impf, столкну́ться ollide

 1. sähköteloitus

уда́р мо́лнии

 1. puristaa kokoon

уда́р

 1. koputtelu

 2. lyömäsoittimet p

 3. tärytys

 4. ravistaa, täristää

 5. tönäistä, töniä

уда́р, бой часо́в

 1. järkytys, shokki

парали́ч, уда́р, инсу́льт

 1. törmätä

ата́ка, атаку́ющий уда́р, напада́ющий уда́р, уда́р

 1. salamanisku, ukkosenjyrähdys

атакова́ть, нападать, уда́рить

 1. järkytys

уда́р, толчо́к push, пино́к kick, джеб boxing

 1. sähkökatkos, sähkökatko

уда́рить pf

 1. isku

ответный уда́р

 1. isku, veto

уда́рник, уда́рница, передови́к производство произво́дства

 1. lyönti

уда́р

 1. isku

уда́р голово́й в футбо́ле

 1. uintityyli

уда́р

 1. ruiske, pistos, piikki

 2. tökätä, tökkäistä, survaista

уда́р, затре́щина

 1. vastapisto, riposti

уда́р кулаком

 1. heitto

уда́р

 1. ylätunniste

уда́р, уко́л

 1. sysätä, työntää