стесняться venäjä > suomi

ormal стесняться не стесня́йтесь, epävirallinen стесняться не стесня́йся

  1. saada, olla lupa

пожа́луйста, ormal стесняться не стесня́йтесь, epävirallinen стесняться не стесня́йся

  1. ole hyvä, olkaa hyvä

стесняться не стесня́йтесь don't be shy, formal, стесняться не стесня́йся epävirallinen, угощаться угоща́йтесь help yourself (food), formal, угощаться угоща́йся epävirallinen

  1. ole hyvä epävirallinen in yksikkö, olkaa hyvä formal or (monikko)