руково́дство venäjä > suomi

руково́дство, спра́вочник

 1. käsikirja

поша́говое руково́дство, прохожде́ние

 1. läpikävely

руково́дство

 1. läpikulku

 2. hallinto, johto

администра́ция, управле́ние, руково́дство

 1. johtajuus

 2. johto, hallinto

 3. johto, hallinto

 4. johto, hallinto

инстру́кция, руково́дство

 1. johto, hallinto

 2. koskettimisto, sormio, manuaali

уче́бник, посо́бие, руково́дство anual, guide

 1. käsikirja, ohjekirja, manuaali

руково́дство, путеводи́тель

 1. käsikäyttöinen, käsivarainen, manuaalinen, käsi-

 2. opas, opaskirja

управле́ние, руково́дство

 1. opas

правле́ние, пала́та, сове́т, руково́дство, колле́гия, комите́т

 1. käyttäytyä