разреше́ние venäjästa suomeksi

са́нкция, одобре́ние, разреше́ние

 1. julkaisulupa, imprimatur

разреше́ние, позволе́ние

 1. oikeus, lupa

разреше́ние

 1. lupa

одобре́ние, разреше́ние, утвержде́ние

 1. oikeudet, käyttöoikeudet

разга́дка, развя́зка, исхо́д, разреше́ние

 1. hyväksyminen, hyväksyntä

разреше́ние на рабо́ту, РНР

 1. loppuratkaisu

разреше́ние, позволе́ние, до́пуск, допуще́ние

 1. työskentelylupa law, työlupa

разреше́ние

 1. päätös, lupaus

 2. erottelukyky

 3. tunnistaminen

разреше́ние permission, дозволе́ние permission, согла́сие agreement

 1. erottelu

разреше́ние, авториза́ция, уполномо́чивание

 1. erottelukyky

разреше́ние, ви́за на како́е-ли́бо де́йствие

 1. suostumus

разреше́ние, ре́зкость

 1. selvitys

разреше́ние

 1. määrittely

лице́нзия, удостовере́ние, разреше́ние

 1. määrittely