разделе́ние venäjä > suomi

разделе́ние, отделе́ние, разъедине́ние, разлу́ка parting of people, especially when in love сепарационизм

  1. erottaminen, erottelu, erotteleminen

разграниче́ние, разделе́ние

  1. raja, rajalinja general; tulitaukolinja, demarkaatiolinja by belligerents

разделе́ние, разграниче́ние, дифференциа́ция

  1. erilaistuminen, erilaistaminen, differentioituminen, differointi, differentiaatio