норма́льный venäjä > suomi

норма́льный

  1. säännönmukainen

норма́льный, обыкнове́нный, обы́чный

  1. säännöllinen

обы́чный, норма́льный

  1. säännöllinen

пра́вильный, норма́льный

  1. kunto kunnossa, järjestys järjestyksessä