коридо́р venäjästa suomeksi

коридо́р

  1. käytävä

  2. käytävä

  3. ilmakäytävä

прохо́д, перехо́д, коридо́р, пасса́ж

  1. käytävä

коридо́р, вестибю́ль, фойе́, холл, прихо́жая

  1. aula, halli, eteinen

коридо́р, приёмная, вестибю́ль, фойе́, холл

  1. käytävä, eteinen

прохо́д, перехо́д, коридо́р, пасса́ж

  1. hyväksyminen