инстру́кция venäjä > suomi

инстру́кция, инструкта́ж, наставле́ние, обуче́ние

  1. opastus, opettaminen, ohjaaminen

инстру́кция, usually monikko указа́ние, usually monikko предписа́ние, usually monikko распоряже́ние

  1. opastus, ohje

инстру́кция

  1. käyttöohje

инстру́кция, инструкта́ж, наставле́ние, обуче́ние

  1. käsky

инстру́кция, usually monikko указа́ние, usually monikko предписа́ние, usually monikko распоряже́ние

  1. käyttöohje

инстру́кция

  1. opastus, opettaminen, ohjaaminen

опера́тор, инстру́кция

  1. käyttöohje

инстру́кция, руково́дство

  1. toteamus

  2. lauseke, ohje