выде́рживать venäjästa suomeksi

справля́ться impf sc=Cyrl, спра́виться pf sc=Cyrl,выде́рживать impf sc=Cyrl, вы́держать pf sc=Cyrl, совлада́ть pf sc=Cyrl

  1. tulla toimeen

выде́рживать impf, вы́держать pf, выноси́ть impf, вы́нести pf

  1. ottaa (väkisin)