visszaad unkarista suomeksi

visszaad

  1. palauttaa, antaa takaisin

  2. palauttaa

  3. tulkita