teoria unkariksi

suuri yhtenäisteoria, kaiken teoria

 1. játékelmélet

peliteoria

 1. számelmélet

lukuteoria

 1. halmazelmélet

suhteellisuusteoria

 1. információelmélet

informaatioteoria

 1. általános relativitáselmélet

yleinen suhteellisuusteoria

 1. elmélet

säieteoria

 1. speciális relativitáselmélet

teoria

 1. elméleti

 2. intelligens tervezés

 3. intelligens tervezés

 4. tétel