taituruus unkariksi

mestaruus, mestarillisuus, virtuositeetti, taituruus

  1. varázslás